Březen 2016

TITULY & PRÁCE

29. března 2016 v 13:46 | Izon |  ZÁKLADNÍ
Každý postava má možnost dostat různé tituly. Některé pocházejí z prací, jiné z povahy, minulosti a podobně. Pokud jste normální vyjímka, která teprve teď přišla na základnu, záklaním titulem bude: Člověk/Smrtelník. Další tituly se odvíjí od toho, co jste udělali x děláte. Seznam není podle abecedního řádu.
Zde naleznete seznam titulů a prací:
STRÁŽ
Popis titulu: Tito lidé, většinou s dobrými bojovými schopnostmi, hlídají hranice základny před případnými nezvanými hosty. Zdržují se v okolí strážních věží a hlavní budovy.
Příklad vlastníka: Amanda Apollo

LOVEC PŘÍŠER
Popis titulu: Lovci příšer mají za úkol likvidovat nebezpečná monstra, která se díky střípkům fantazie dostanou ven.
Příklad vlastníka: Drake Ken

LOVEC BOHŮ
Popis titulu: Lovci bohů jsou lidé s velkým magickým nadáním. Říká se jim tak proto, protože se jejich magie podílí na vytváření ochranné bariéry kolem základny. Kdyby hrozilo případné nebezpečí, mají na práci získání času pro evakuaci prostorů základny (takže takové návnady) nebo případné zneškodnení onoho nebezpečí.
Příklad vlastníka: Drake Ken

DOZORCE
Popis titulu: Má za úkol udržovat pořádek na prostorách základny.
Příklad vlastníka: Christian Ken

ŠPION
Popis titulu: Špion je člověk, který vstoupí do neznámé knihy jako první, aby otestoval funkci portálu a hlavně bezpečí situace.
Příklad vlastníka: Chloe Whitney

INSTRUKTOR
Popis titulu: Instruktor je učitel, který má dohlížet na fyzickou zdatnost vyjímek, kdyby náhodou hrozilo nějaké nebezpečí či nastaly situace, kdy je nuceno použít bojové zkušenosti.
Příklad vlastníka: Naoto Shun

KOVÁŘ
Popis titulu: Spíše kovář by se jim mělo říkat "Doktor sekaiů". Dodržují zbraně bez jediného otupeného místečka.
Příklad vlastníka: ---

VYCHOVATEL
Popis titulu: Po příjezdu nových vyjímek mají vychovatelé za úkol ukázat příchozímu základnu a vysvětlit tento svět, případně odpovědět na otázky. Většinou se jedná o příjemnější lidi, kteří jsou otevření a nemají problém s mluvením a přítomností jiného člověka. Také mají trpělivost a chladnou klidnou hlavu.
Příklad vlastníka: Anson Earl Grey

LÉKAŘ & OŠETŘUJÍCÍ
Popis titulu: Lidé se zdravotními znalostmi, kteří léčí a ošetřují zraněné a nemocné.
Příklad vlastníka: Naoto Shun

UKLÍZEČ
Popis titulu: Myslím, že název říká vše. Tito lidé se starají o prostory základny, aby tu nebyl ani jediný odpad na zemi.
Příklad vlastníka: ---

Další tituly, které se dostávají pouze za potvrzením adminů. Většinou titul vlastní jen jeden člověk. U takových druhů titulů si hráč může vymyslet svůj rozumný titul a popis:
PRO-GAMER
Popis titulu: Mistr v hraní videoher. Není hra, kterou by nezvládli.
Vlastník: Drake Ken

PRO-ZLODĚJ/KA
Popis titulu: U tohoto titulu platí "Okradu tě za bílého dne, aniž si toho všimneš."
Vlastník: Nate Raines

MISTRYNĚ ZBRANÍ NA DÁLKU
Popis titulu: Název říká vše, co je potřeba o tomto džóbu vědět.
Vlastník: Amanda Apollo

SEKAI SYSTEM

29. března 2016 v 13:09 | Izon |  ZÁKLADNÍ

Sekaiové nejsou ani lidé, ani zvířata, ale ani neživá bytost. Tyto stvoření byli stvořené ve stejné době jako vznikly první vyjímky. Důvodem toho byla ochrana světa fantazie proti nežádoucím hostům, jako jsou například uprchlá monstra z knih a podobně. Jedná se o zvířata, normálně vypadající, která se dokáží změnit na zbraň. Zbraň může být magického i normálního původu. Existují dva druhy sekaiů:

1. ZBRAŇ JAKO ZVÍŘE
2. ZVÍŘE JAKO ZBRAŇ

Sice obojí zní stejně, ale není tomu tak. V prvním případě, tedy zbraň jako zvíře, se jedná o jakoukoliv zbraň, která byla zapečetěná do těla zvířete. V logickém světě to tudíž znamená, že první existovalo nějaké zvíře, do kterého byla vsazená zbraň, jež teprve potom získala svou podobu.
V druhém případě, zvíře jako zbraň, je to přesně obráceně. Jako první existovala náhodná zbraň, které někdo daroval duši zvířete.
Rozdíl najdete i v pocitech. Zatímco v případě, kdy bylo první zvíře, jsou sekaiové více aktivní, co se týče projevování svých pocitů a nálad, v druhém případě mají sekaiové v podobě zvířat o mnohem méně pocitů, protože dříve byli věcmi.

Dále můžete znát pojem GENERACE SEKAIŮ. Každý sekai byl vytvořen v jiné etapě a období, proto se liší nejen vzhledem, ale také magickou silou, jež obsahuje. Sekaiové pocházející z nové generace patří mezi nejmodernější a většinou se jedná o také nejefektivnější zbraně lidského původu. Vzhledově nejsou ničím zvláštní a všem přijdou normální. Sekaiové z dřívějších etap (středověku, novověku, starověku,...) obsahují mnohem více magické síly, tudíž jsou to zbraně magického původu.
Př.: Nate Raines má zbraň - kopí, které pochází ze starších generací sekaiů. Kopí obklopuje mlha a čepel září, což je v normálním světě naprosto nenormální a divné.
Oproti tomu, Christian Ken má sekaie z nové generace - pistole z druhu Desert Eagle. Už jen to, že to jsou pistole normálně vypadající, nepřitahují pozornost (dejme za pravdu, že kdybyste viděli v této době někoho s kopím a vedle něj s pistolí, určitě byste se více divili tomu člověku s kopím). Schopnost pistole je ukrytá vevnitř - přepínání módu střelby.

K získání sekaie je potřeba navázat PSYCHICKÉ SPOJENÍ. Bez tohoto spojení nemůžete zvíře aktivovat do podoby zbraně a naopak. Někteří ale dokáží donutit sekaie se přeměnit, ale není to spolehlivé, protože to vlastně není ani váš sekai. Jakmile navážete spojení, poznáte to tak, že začnete zvířeti rozumět. Není to v doslovném smyslu, že slyšíte, co zvíře říká, ale tak nějak slyšíte jeho hlas v hlavě. Ostatní hlas vašeho sekaie neslyší, ale všichni je vidí (což je tak trochu rozdíl od partnerů, sloužící na podobném principu).
Další věc, spojená s psychickým spojením je VÝHODA V BITVĚ. Zatímco lidé, kteří donutí sekai se změnit mají značnou nevýhodu, lidé se spojením budou mít navrch. Zde je důvod. Když navážete spojení se sekaiem a on vám bude věrný, bude za vás bojovat a chránit vás. Slyší váš hlas, takže ví, co si myslíte a co cítíte. Tomu se říká psychická síla a emoční chvíle sekaiové dodávají sílu dál bojovat. Donucený sekai jen mlátí naprázdno, nezná vás a nesnaží se, protože je mu jedno, jestli umřete nebo zůstanete naživu.

Pokud sekai zemře, tzn. že se ZNIČÍ ZBRAŇ, majitel sekaie pocítí prudkou bolest hlavy a nával sekaiových hlasů. Tím se zničí pouto a poté upadne do bezvědomí. Když se probudí, bude v pořádku, pouze potrpí na psychické stránce a bude mít noční můry a výkyvy nálad, ale hlavně se bude často stávát, že mu jakákoliv situace bude připadat stejná, jako kdy zažil se svým sekaiem. Jedině takto může sekai zemřít, což znamená, že i když zabijete sekaie ve zvířecí podobě, vrátí se do podoby zbraně a může se znovu přeměnit na nedotknutelné zvíře. Nelze svého sekaie opustit.
V případě, že zemře majitel sekaie, zvíře nic nepocítí, pouze se zpátky změní na zbraň a bude čekat na dalšího majitele.

Další informace ohledně sekaiů:
 • Nelze sekaie přejmenovat. Jakmile ho jednou pojmenujete třeba "Fufík", Fufíkem zůstane napořád do té doby, než nezemře nebo nezemře majitel.
 • O sekaie ve zvířecí podobě se nemusíte starat jako o každé jiné zvíře, protože zvíře nic nepotřebuje jíst ani pít. Samozřejme, když chce, může něco zkonzumovat, ale není to životně důležité a může se bez toho obejít. Naopak o zbraň se starat musíte (pokud se např. meč otupí, musíte ho brousit).
 • Čím je emoční chvíle silná, tím silnější je i sekai.
 • Sekai nemůže být změněný, což znamená, že pokud je sekai liška/meč, nemůžete změnit ani zvíře, ani zbraň a ani pohlaví zvířete.
 • Pokud sekaiův majitel zemře, u dalšího majitele ztratí všechny vzpomínky na svého předchozího vlastníka. Člověk, kterému se sekai zničí (zemře) si ale vzpomínky pamatuje (dokonce ho budou jeden čas po smrti sekaie terorizovat).

Fakta a zajímavosti ohledně sekaiů (aneb "Víte že...?):
 • Na světě je přibližně 1,5 tisíc sekaiů, z něhož víc jak tisíc čeká na majitele. Další se už nevyrábí, proto už lidé zapomněli rituál, kterým se zbrani dávala duše zvířete.
 • Původní sekaiové patřili do druhu ZVÍŘE JAKO ZBRAŇ. Později někteří zjistili, že jde i druhá možnost a tak se v době egyptského věku naučili vkládat duši zvířete do zbraně.
 • Nejsilnější sekaiové s největší magickou silou pochází z dob Egypta, Číny a Římského impéria.
 • Nejvíce sekaiů bylo vyrobeno před první světovou válkou. Po ní se počet výrob snížil, protože lidé usoudili, že je to nebezpečný rituál přivolávající démony.

 • Nejsilnějšího sekaie v základně vyjímek má Drake Ken a Nate Raines.
 • Nejefektivnějšího zbraňového sekaie v základně vyjímek má Christian Ken.
 • Sekaie, který získal nejvíce citů, vlastní Amanda Apollo.
 • Základna drží ve vlastnictví přibližně tři sta sekaiů, přičemž jen málo z nich má majitele.

Nate Raines

28. března 2016 v 19:04 | Izon |  SYSTEM CHARACTERS

Christian Ken

27. března 2016 v 13:21 | Izon |  SYSTEM CHARACTERS

Drake Ken

26. března 2016 v 11:37 | Izon |  SYSTEM CHARACTERS

Amanda Apollo

26. března 2016 v 9:45 | Izon |  SYSTEM CHARACTERS

ZABITÍ POSTAVY

25. března 2016 v 15:03 | Izon |  ZÁKLADNÍ
animated scary book gif

Už Vás nebaví hrát za nějakou postavu nebo si chcete vytvořit novou, ale Váš limit postav je už na své hranici? Zde se nabízí možnost zabití Vaší postavy.
Prvně si ale uvědomte, že pokud postavu zabijete, je mrtvá a mrtvá zůstane. Nelze ji žádným způsobem oživit, pokud samozřejmě neřekne admin jinak. Mrtvé postavy zůstanou v seznamu mrtvých postav.

Pokud chcete postavu skutečně zabít, napište nám na mail tyto body:
KOHO ZABÍJÍTE + VAŠE HERNÍ JMÉNO
Z JAKÉHO DŮVODU
PŘÍČINA SMRTI*
* Pokud příčinu smrti nevyplníte, zemře Vaše postava automaticky na útok nestvůry.

Po poslání na mail je Vaše postava mrtvá a vy se s ní dále už nemusíte zabývat.

PLAYERS

25. března 2016 v 14:56 ZÁKLADNÍ
animated old vintage book gif

Toto je seznam všech hráčů, ať už aktivních či neaktivních a jejich postav.
Tučně = admini | Nevyznačení = normální hráči | Barevně vyznačeni = VIP hráči
Pro rychlejší vyhledávání klikejte F3. Seznam hráčů není řazen podle abecedy, ale podle data registrace. Nejnovětší hráči jsou úplně dole.

Hikaru's Diary

24. března 2016 v 19:38 | Izon |  EXTRA
Cover art
STRUČNÝ POPIS:
Hikaru Akira si píše svůj deník. Začala psát, když se o ní její rodiče přestali zajímat. Deník vypadá naprosto normálně, je to knížečka v koženém obalu bez klíčku. Chrání si ho, protože v něm má svá nejtajnější přání a tajemství, která by se neměla odhalovat.

VLASTNÍK: Hikaru Akira
POZNÁMKY: Nejsou to všechny zápisy, pouze ty nejdůležitější, o kterých by bylo dobré vědět.

Subaru Lee

23. března 2016 v 10:08 | Izon |  CHARACTERS