SEKAI SYSTEM

29. března 2016 v 13:09 | Izon |  ZÁKLADNÍ

Sekaiové nejsou ani lidé, ani zvířata, ale ani neživá bytost. Tyto stvoření byli stvořené ve stejné době jako vznikly první vyjímky. Důvodem toho byla ochrana světa fantazie proti nežádoucím hostům, jako jsou například uprchlá monstra z knih a podobně. Jedná se o zvířata, normálně vypadající, která se dokáží změnit na zbraň. Zbraň může být magického i normálního původu. Existují dva druhy sekaiů:

1. ZBRAŇ JAKO ZVÍŘE
2. ZVÍŘE JAKO ZBRAŇ

Sice obojí zní stejně, ale není tomu tak. V prvním případě, tedy zbraň jako zvíře, se jedná o jakoukoliv zbraň, která byla zapečetěná do těla zvířete. V logickém světě to tudíž znamená, že první existovalo nějaké zvíře, do kterého byla vsazená zbraň, jež teprve potom získala svou podobu.
V druhém případě, zvíře jako zbraň, je to přesně obráceně. Jako první existovala náhodná zbraň, které někdo daroval duši zvířete.
Rozdíl najdete i v pocitech. Zatímco v případě, kdy bylo první zvíře, jsou sekaiové více aktivní, co se týče projevování svých pocitů a nálad, v druhém případě mají sekaiové v podobě zvířat o mnohem méně pocitů, protože dříve byli věcmi.

Dále můžete znát pojem GENERACE SEKAIŮ. Každý sekai byl vytvořen v jiné etapě a období, proto se liší nejen vzhledem, ale také magickou silou, jež obsahuje. Sekaiové pocházející z nové generace patří mezi nejmodernější a většinou se jedná o také nejefektivnější zbraně lidského původu. Vzhledově nejsou ničím zvláštní a všem přijdou normální. Sekaiové z dřívějších etap (středověku, novověku, starověku,...) obsahují mnohem více magické síly, tudíž jsou to zbraně magického původu.
Př.: Nate Raines má zbraň - kopí, které pochází ze starších generací sekaiů. Kopí obklopuje mlha a čepel září, což je v normálním světě naprosto nenormální a divné.
Oproti tomu, Christian Ken má sekaie z nové generace - pistole z druhu Desert Eagle. Už jen to, že to jsou pistole normálně vypadající, nepřitahují pozornost (dejme za pravdu, že kdybyste viděli v této době někoho s kopím a vedle něj s pistolí, určitě byste se více divili tomu člověku s kopím). Schopnost pistole je ukrytá vevnitř - přepínání módu střelby.

K získání sekaie je potřeba navázat PSYCHICKÉ SPOJENÍ. Bez tohoto spojení nemůžete zvíře aktivovat do podoby zbraně a naopak. Někteří ale dokáží donutit sekaie se přeměnit, ale není to spolehlivé, protože to vlastně není ani váš sekai. Jakmile navážete spojení, poznáte to tak, že začnete zvířeti rozumět. Není to v doslovném smyslu, že slyšíte, co zvíře říká, ale tak nějak slyšíte jeho hlas v hlavě. Ostatní hlas vašeho sekaie neslyší, ale všichni je vidí (což je tak trochu rozdíl od partnerů, sloužící na podobném principu).
Další věc, spojená s psychickým spojením je VÝHODA V BITVĚ. Zatímco lidé, kteří donutí sekai se změnit mají značnou nevýhodu, lidé se spojením budou mít navrch. Zde je důvod. Když navážete spojení se sekaiem a on vám bude věrný, bude za vás bojovat a chránit vás. Slyší váš hlas, takže ví, co si myslíte a co cítíte. Tomu se říká psychická síla a emoční chvíle sekaiové dodávají sílu dál bojovat. Donucený sekai jen mlátí naprázdno, nezná vás a nesnaží se, protože je mu jedno, jestli umřete nebo zůstanete naživu.

Pokud sekai zemře, tzn. že se ZNIČÍ ZBRAŇ, majitel sekaie pocítí prudkou bolest hlavy a nával sekaiových hlasů. Tím se zničí pouto a poté upadne do bezvědomí. Když se probudí, bude v pořádku, pouze potrpí na psychické stránce a bude mít noční můry a výkyvy nálad, ale hlavně se bude často stávát, že mu jakákoliv situace bude připadat stejná, jako kdy zažil se svým sekaiem. Jedině takto může sekai zemřít, což znamená, že i když zabijete sekaie ve zvířecí podobě, vrátí se do podoby zbraně a může se znovu přeměnit na nedotknutelné zvíře. Nelze svého sekaie opustit.
V případě, že zemře majitel sekaie, zvíře nic nepocítí, pouze se zpátky změní na zbraň a bude čekat na dalšího majitele.

Další informace ohledně sekaiů:
 • Nelze sekaie přejmenovat. Jakmile ho jednou pojmenujete třeba "Fufík", Fufíkem zůstane napořád do té doby, než nezemře nebo nezemře majitel.
 • O sekaie ve zvířecí podobě se nemusíte starat jako o každé jiné zvíře, protože zvíře nic nepotřebuje jíst ani pít. Samozřejme, když chce, může něco zkonzumovat, ale není to životně důležité a může se bez toho obejít. Naopak o zbraň se starat musíte (pokud se např. meč otupí, musíte ho brousit).
 • Čím je emoční chvíle silná, tím silnější je i sekai.
 • Sekai nemůže být změněný, což znamená, že pokud je sekai liška/meč, nemůžete změnit ani zvíře, ani zbraň a ani pohlaví zvířete.
 • Pokud sekaiův majitel zemře, u dalšího majitele ztratí všechny vzpomínky na svého předchozího vlastníka. Člověk, kterému se sekai zničí (zemře) si ale vzpomínky pamatuje (dokonce ho budou jeden čas po smrti sekaie terorizovat).

Fakta a zajímavosti ohledně sekaiů (aneb "Víte že...?):
 • Na světě je přibližně 1,5 tisíc sekaiů, z něhož víc jak tisíc čeká na majitele. Další se už nevyrábí, proto už lidé zapomněli rituál, kterým se zbrani dávala duše zvířete.
 • Původní sekaiové patřili do druhu ZVÍŘE JAKO ZBRAŇ. Později někteří zjistili, že jde i druhá možnost a tak se v době egyptského věku naučili vkládat duši zvířete do zbraně.
 • Nejsilnější sekaiové s největší magickou silou pochází z dob Egypta, Číny a Římského impéria.
 • Nejvíce sekaiů bylo vyrobeno před první světovou válkou. Po ní se počet výrob snížil, protože lidé usoudili, že je to nebezpečný rituál přivolávající démony.

 • Nejsilnějšího sekaie v základně vyjímek má Drake Ken a Nate Raines.
 • Nejefektivnějšího zbraňového sekaie v základně vyjímek má Christian Ken.
 • Sekaie, který získal nejvíce citů, vlastní Amanda Apollo.
 • Základna drží ve vlastnictví přibližně tři sta sekaiů, přičemž jen málo z nich má majitele.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama